Peakshaving

Over de dag bekeken is de energievraag bijna nooit constant. Winkels hebben veel stroom nodig bij de opening, terwijl evenementen vaak in de avond bij de afsluitende act extra energie vereisen. Waar het stroomverbruik in woonwijken het hoogst is wanneer bewoners thuiskomen, verbruikt de torenkraan op een bouwplaats juist tijdens kantooruren veel elektriciteit.

Deze wisselende belasting maakt het lastig om de juiste energiebron te kiezen. Zonnepanelen leveren alleen als de zon schijnt, windmolens doen het alleen als het waait, en dieselaggregaten werken het beste wanneer de belasting zo constant mogelijk is. Door onze batterijen in te zetten kan al deze opwek worden gecombineerd in de zuinigst mogelijke mix. De batterij kan de schommelingen in de energievraag opvangen en levert altijd precies wat er gevraagd wordt.

Peakshaving oplossen met batterijen

Vaak is de basislast veel lager dan de vermogenspieken die voor korte of langere tijd worden gevraagd. Onze batterijen kunnen constant gevoed worden met een kleine energiebron zoals een netaansluiting, duurzame opwek of een aggregaat. Wanneer een tijdelijke piek optreedt staat de batterij klaar om het benodigde vermogen probleemloos te leveren. Op het moment dat het verbruik minder is laden we de accu weer bij: klaar voor de volgende piek.

Onze krachtige batterijen werken samen met alle energiebronnen die functioneren tussen 380-440V en op 50/60Hz. Een aantal voorbeelden:

  • Netaansluitingen van 40 tot 500 ampère worden optimaal benut om de benodigde kWh te leveren.
  • Duurzame energie opgewekt met zonnepanelen of windmolens wordt direct gebruikt of tijdelijk opgeslagen voor later gebruik.
  • Batterijen zijn ideaal als er piekmomenten in het verbruik zijn die groter zijn dan de netaansluiting en verzwaring niet mogelijk is.

In veel gevallen is het mogelijk een bestaande kleine netaansluiting te gebruiken in combinatie met een batterij om te voorzien in de energiebehoefte. Hierdoor hoeft er geen grotere aansluiting te komen

Meer informatie
of bel 045 565 05 95